Pozytywny wpływ rysunku na dzieci

Pozytywny wpływ sztuki na dzieci

Pozytywny wpływ rysunku i malarstwa na dzieci.

Dzieci kochają rysować. Jest to jedna z czynności, która przychodzi im naturalnie. Biorą do ręki kartkę, kredki i kreują swój świat na papierze. Okazuje się, że każdy rodzaj twórczej aktywności wpływa na rozwój dziecka na wielu płaszczyznach. Zarówno sferę psychologiczną, umysłową, jak psychologiczną i motoryczną. Dzięki pracy jakie dziecko wkłada w proces twórczy wyrabia się u niego koordynacja ruchowa – ręka-oko oraz ruchowo-umysłowa – mózg-oko-ręka. Przekłada się to na inne czynności, których się uczy.

Na co korzystnie wypływa rysunek?

Pierwsze kroki w rysunku to chęć nauczenia się obsługi narzędzia. Może być to ołówek, kredka lub długopis. Mały człowiek często eksperymentuje z możliwościami tworzenia na każdej powierzchni, nie tylko na powierzchni kartki. W grę wchodzi rysowanie po blatach, ścianach, czy własnym ciele. To wszystko jest fascynujące. Kolejne próby, wraz z rozwojem małego artysty to chęć uchwycenia kolejnych tematów w sposób symboliczny, który z czasem nabiera cech realistycznych. Im więcej swobody twórczej ma dziecko, tym łatwiej mu uczyć się nowych rzeczy – robi to z przyjemnością.


Rysowanie w okresie niemowlęcym, przedszkolnym przynosi wiele korzyści:

 • rozwija zdolności motoryczne dziecka
 • rozwija koordynację ręka-oko
 • rozwija ekspresję twórczą poprzez swobodne rysowanie
 • jest podstawą umiejętności przed pisaniem
 • rozwija koncentrację uwagi dziecka
 • rozwija poznawcze rozumienie pojęć
Sztuka rozwija dzieci

W późniejszym okresie rysowanie pomaga w wielu kwestiach:

 • redukuje poziom stresu
 • ćwiczy zdolności manualne w cyfrowym świecie smartphonów i klawiatur
 • rozwija inteligencję emocjonalną
 • ćwiczy koncentrację
 • pomaga zrozumieć świat dziecka, dzięki czemu rodzice mogą pomagać mu w rozwiązywać problemy
 • pobudza wyobraźnie
 • ćwiczy umiejętność zapamiętywania
 • rozwija logiczne myślenie

Rozwój artystyczny korzystnie wpływa na redukcję stresu, ponieważ wymaga wykonywania jednego zajęcia w skupieniu, bez angażujących czynników zewnętrznych. Również motoryka dłoni rozwija się lepiej, gdy młody odkrywca może rozwijać się twórczo. Postęp w rysunku i malarstwie pokazuje, czy dziecko rozwija się prawidłowo, czy dotykają je problemy. Dla wzmocnienia rozwoju oraz relacji dobrym pomysłem będzie wspólne rysowanie z rówieśnikami. 

Sztuka rozwija dzieci

Co mówią badania?

Jak 4-letnie dzieci rysują obrazki przestawiające dzieci, jest wskaźnikiem inteligencji w wieku 14 lat – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Psychiatrii w King’s College London, opublikowanego w Psychological Science.

Naukowcy przebadali 7 752 pary identycznych i nieidentycznych bliźniąt (w sumie 15 504 dzieci) z finansowanego przez Medical Research Council (MRC) badania Twins Early Development Study (TEDS) i odkryli, że na związek między rysowaniem a późniejszą inteligencją wpływ miało wiele czynników.

Test „narysuj dziecko” – WSZYSTKIE

W wieku 4 lat dzieci były proszone przez rodziców o wypełnienie testu „Narysuj dziecko”, tj. narysowanie obrazka dziecka. Każdy rysunek był punktowany w skali od 0 do 12 w zależności od obecności i prawidłowej ilości cech, takich jak głowa, oczy, nos, usta, uszy, włosy, ciało, ramiona itp. Na przykład rysunek z dwiema nogami, dwiema rękami, ciałem i głową, ale bez rysów twarzy, otrzymywał ocenę 4. Dzieci zostały również poddane testom na inteligencję werbalną i niewerbalną w wieku 4 i 14 lat.

Badacze odkryli, że wyższe wyniki w teście Draw-a-Child były umiarkowanie związane z wyższymi wynikami inteligencji w wieku 4 i 14 lat. Korelacja między rysowaniem a inteligencją była umiarkowana w wieku 4 lat (0,33) i 14 lat (0,20).

Dr Rosalind Arden, główna autorka pracy z Centrum Psychiatrii Społecznej, Genetycznej i Rozwojowej MRC (SGDP) w Instytucie Psychiatrii w King’s College w Londynie, mówi: „Test Draw-a-Child został opracowany w latach 20-tych XX wieku w celu oceny inteligencji dzieci, więc fakt, że test korelował z inteligencją w wieku 4 lat był oczekiwany. Zaskoczyło nas to, że korelował z inteligencją dekadę później”.

„Korelacja jest umiarkowana, więc nasze wyniki są interesujące, ale nie oznacza to, że rodzice powinni się martwić, jeśli ich dziecko źle rysuje. Umiejętność rysowania nie determinuje inteligencji, istnieje niezliczona ilość czynników, zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, które wpływają na inteligencję w późniejszym życiu.”

Badacze zmierzyli również dziedziczność rysowania figur. Bliźnięta jednojajowe dzielą wszystkie swoje geny, natomiast bliźnięta nietożsamościowe tylko około 50 procent, ale każda para będzie miała podobne wychowanie, środowisko rodzinne i dostęp do tych samych materiałów.

Ogólnie rzecz biorąc, w wieku 4 lat rysunki par bliźniąt identycznych były do siebie bardziej podobne niż rysunki par bliźniąt nieidentycznych. Dlatego badacze doszli do wniosku, że różnice w rysunkach dzieci mają istotny związek z genetyką. Stwierdzili również, że rysunek w wieku 4 lat i inteligencja w wieku 14 lat mają silny związek genetyczny.

Dr Arden wyjaśnia: „Nie oznacza to, że istnieje gen rysowania – zdolność dziecka do rysowania wynika z wielu innych umiejętności, takich jak obserwacja, trzymanie ołówka itp. Jesteśmy dalecy od zrozumienia, w jaki sposób geny wpływają na wszystkie te różne rodzaje zachowań”.

Dr Arden dodaje: „Rysowanie to starożytne zachowanie, którego początki sięgają ponad 15 000 lat temu. Poprzez rysowanie próbujemy pokazać komuś innemu, co mamy w głowie. Ta zdolność do odtwarzania figur jest unikalnie ludzką umiejętnością i oznaką zdolności poznawczych, w podobny sposób jak pismo, które zmieniło zdolność gatunku ludzkiego do przechowywania informacji i budowania cywilizacji.”

Sztuka rozwija dzieci

Przez sztukę do gwiazd.

Dzięki wielu korzyściom, takich jak rozwój inteligencji, kreatywności czy zdolności motorycznych, popartym wieloletnimi badaniami, rysunek i malarstwo jest jednym z najlepszych sposobów wsparcia rozwoju dziecka. Artystyczna ścieżka młodego artysty jest też korzystna dla rodzica – pozwala mu lepiej zrozumieć własne dziecko – jego emocje, zachowania, jego świat.

Jeśli chcesz jak najlepiej dbać o rozwój swojego dziecka poprzez rysunek i malarstwo, przyjdźcie razem na zajęcia. Więcej na temat naszych zajęć dla dzieci znajdziesz tutaj.

Kursy artystyczne rysunku i malarstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *